miércoles, 6 de mayo de 2009

Anem a comprar la pintura

Tenim una casa amb 5 portes de 2,10x0,90m. 3 portes són interiors i 2 són exteriors
Totes les portes necessiten 1 capa de protecció contra la humitat, 2 capes de color i 1 capa de vernís les interiors i 2 capes les portes exteriors.

Hem de calcular el que ens costa pintar les portes d’una casa i el nombre de pots que hem de comprar de cada tipus
Per això hem de mirar el rendiment que el fabricant ens diu que té cada pot i tipus de pintura.

Notes:
1. Cal tenir en compte que cada porta té dues cares.
2. Segons el tipus de pintura i marca serà més o menys car

Calculadora